» Aktualności 
» Zrealizowane projekty 
- Budowa placu zabaw i skalników ziołowych na przystanku dydaktyczno – botanicznym
- Specjalistyczny sprzęt do ochrony wód
» Fauna i Flora 
- Gatunki pod ochroną
» Zdjęcia 2020 - nasze okazy 
» Komunikaty i ogłoszenia 
- Ogłoszenia
- Komunikaty stałe
» Walne Zebrania Członków 
- Walne Zebranie Członków 2019
- Walne Zebranie Członków 2011
- Walne Zebranie Członków 2012
- Walne Zebranie Członków 2016
» Władze Stowarzyszenia 
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
» Dokumenty 
- Ankiety wędkarskie, rejestry
- Statut
- Regulamin połowu ryb
- Deklaracja członkowska
» Działalność Stowarzyszenia 
» Galeria 
- Festyn 20.05.2011
- Miejsca do wędkowania
- Galeria Ryb 2012
- Zawody wędkarskie 1 maj 2016
- Spotkanie 14.04.2012
- Prace społeczne 20.04.2013
- Galeria Ryb 2013
- Zawody wędkarskie 2013
- Zawody młodzików 2013
- Świetlica parafialna
- Zarybianie 2013
- Zawody wędkarskie 1 maja 2014
- Zawody muchowe 10.05.2014
- Zawody wędkarskie 1 maj 2018
- Konkurs wędkarski
- Szczupak 2019 r.
- Galeria Ryb 2022
- Nasze jezioro
- Fotki od wędkarzy
- Świeto Ryby 2016
- Przystanek botaniczny
- Zawody wędkarskie 22.07.2017
- Prace społeczne 18 czerwca
- Święto Ryby 2011
- Tak pracowaliśmy
- Gdańskie Targi Turystyczne
- ŚWIĘTO RYBY
- Święto Ryby 2014
- Uporządkowana plaża
- Galeria ryb 2011
- Ścieżka dydaktyczno-spacerowa
- Prace społeczne 7 maja
- Prace społeczne 14 maja
» Kontakt 
- Zarząd
- administracja serwisu

 
     
 
   
   » Walne Zebrania Członków  » Walne Zebranie Członków 2016

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa "NATURA" w roku 2016

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania o godzienie 16:00, drugi termin zebrania 16:15
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdzań z działaności rzeczowej Stowarzyszenia "NATURA" za lata 2015 oraz Komisji Rewizyjnej za lata 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działaności Zarządu Stowarzyszenia oraz z działalności Komisji Rewizyjnej.

8. Przyjęcie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa „ NATURA”

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla nowego Zarządu Stowarzyszenia.
1.2 Dyskusja i wolne wnioski
12. Obiad i zakończenie obrad.

 

Ad.1. Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonał Pan Krzysztof Pietrzak – Wiceprezes Zarządu, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Członków.

 

Ad. 2. Wiceprezes Krzysztof Pietrzak po sprawdzeniu listu obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sali było obecnych 31 osób.

 

Ad .3

W punkcie trzecim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zgłoszono kandydaturę Pana Wacława Kozłowskiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 30 członków. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 30 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Zebrania został wybrana jednogłośnie Pan Wacław Kozłowski. Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Panią Danutę Samp, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 30 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 31członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Danuta Samp.

 


Ad. 4

Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym porządek obrad. Porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 31 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5.

Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący zebrania odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków i poprosił o zgłaszanie uwag do niego. Nikt nie zgłosił uwag, w związku z powyższym przystąpiono do jego zatwierdzenia. Za przyjęciem protokołu głosowało 31 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 6.
Następnie Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Pietrzak odczytał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia NATURA za rok 2015. Kolejnie przewodniczący Grzegorz Maciejasz Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Ad. 7

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa „ NATURA” oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 31 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 31 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

 

Ad. 8

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje pisemną dotychczasowego Zarządu w składzie:
1. Katarzyna Glapińska - prezes,
2. Krzysztof Pietrzak - wiceprezes
3. Romuald Trzebiatowski - skarbnik
4. Joanna Konopka - sekretarz

 

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje Zarządu i wyraziło swoje podziękowanie za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

 

Ad.8

Zgłoszono następujących kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia
1. Krzysztof Pietrzak - Prezes

2. Jerzy Witosławski - Vice- Prezes

3. Danuta Samp - Skarbnik

5. Romuald Jutrzenka- Trzebiatowski – członek zarządu
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa „ NATURA”. Na nową nową 5 letnią kadencję wybrano w/w osoby:

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 31 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 31 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

 

Ad.9

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zmian w statucie. Wprowadzono następ zmiany:

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa „NATURA” trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków.

W przypadku braku większości , powołuję się następne Zebranie Członków ,wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

2. „Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska i Wędkarstwa „NATURA” podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 31 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 31 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

 

Ad. 10

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w udzielenia absolutorium nowemu Zarządowi Stowarzyszenia
Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 31 członków Stowarzyszenia. Za podjęciem uchwały głosowały 31 osób, przeciwko głosowało 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

 

 

 

Ad.11

Brak wolnych wniosków.

Ad. 12
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Wacław Kozłowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Galeria Ryb 2022
 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS