» Aktualności 
» Zrealizowane projekty 
- Budowa placu zabaw i skalników ziołowych na przystanku dydaktyczno – botanicznym
- Specjalistyczny sprzęt do ochrony wód
» Fauna i Flora 
- Gatunki pod ochroną
» Zdjęcia 2020 - nasze okazy 
» Komunikaty i ogłoszenia 
- Ogłoszenia
- Komunikaty stałe
» Walne Zebrania Członków 
- Walne Zebranie Członków 2019
- Walne Zebranie Członków 2011
- Walne Zebranie Członków 2012
- Walne Zebranie Członków 2016
» Władze Stowarzyszenia 
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna
» Dokumenty 
- Ankiety wędkarskie, rejestry
- Statut
- Regulamin połowu ryb
- Deklaracja członkowska
» Działalność Stowarzyszenia 
» Galeria 
- Festyn 20.05.2011
- Miejsca do wędkowania
- Galeria Ryb 2012
- Zawody wędkarskie 1 maj 2016
- Spotkanie 14.04.2012
- Prace społeczne 20.04.2013
- Galeria Ryb 2013
- Zawody wędkarskie 2013
- Zawody młodzików 2013
- Świetlica parafialna
- Zarybianie 2013
- Zawody wędkarskie 1 maja 2014
- Zawody muchowe 10.05.2014
- Zawody wędkarskie 1 maj 2018
- Konkurs wędkarski
- Szczupak 2019 r.
- Galeria Ryb 2022
- Nasze jezioro
- Fotki od wędkarzy
- Świeto Ryby 2016
- Przystanek botaniczny
- Zawody wędkarskie 22.07.2017
- Prace społeczne 18 czerwca
- Święto Ryby 2011
- Tak pracowaliśmy
- Gdańskie Targi Turystyczne
- ŚWIĘTO RYBY
- Święto Ryby 2014
- Uporządkowana plaża
- Galeria ryb 2011
- Ścieżka dydaktyczno-spacerowa
- Prace społeczne 7 maja
- Prace społeczne 14 maja
» Kontakt 
- Zarząd
- administracja serwisu

 
     
 
   
   » Walne Zebrania Członków  » Walne Zebranie Członków 2012

W walnym zebraniu Stowarzyszenia NATURA uczestniczyło 27 członków. Przyjęto następujące uchwały: 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 r. 3. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa "NATURA" absolutorium za 2011 r. 4. Uchwała w sprawie zakazu korzystania na wodach jeziora Granicznego ze sprzętu pływającego. 5. Uchwała o powołaniu " Społecznej Straży Rybackiej" Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa NATURA w Łubnie za rok 2011r. Łubno, dn. 19.04.2011r. Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa Natura. Siedziba i adres: Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku świetlicy środowiskowej w Łubnie. Adres: Łubno 18, 77-140 Kołczygłowy, Nr w rejestrze , data wpisu do rejestru: KRS 0000327528, wpis 07.04.2009 r. Skład Zarządu: 1. Katarzyna Glapińska - prezes, 2. Krzysztof Pietrzak - wiceprezes 3. Romuald Trzebiatowski - skarbnik 4. Joanna Konopka - sekretarz Cele Stowarzyszenia: a) działalność statutowa nieodpłatna - integracja społeczności wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu miejscowości Łubno i okolic, - tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania wędkarstwa, poprawy stanu ochrony środowiska - krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym b) działalność statutowa odpłatna - wydawanie zezwoleń na wędkowanie Działalność Stowarzyszenia prowadzona w roku 2011. koncentrowała się na 4 głównych celach a mianowicie: 1. Utworzenie miejsc do wędkowania, 2. Zorganizowanie festynu pt. „Święto Ryby”, 3. Pozyskanie środków finansowych na budowę pomosty na Jeziorze Granicznym, kładki przez rzekę Pokrzywną a także zakup wodnego sprzęty turystycznego. 4. Zarybianie Jeziora. 5. Ad. 3 Miejsca do wędkowania. We wrześniu 2010 roku złożyliśmy do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi wniosek na utworzenie profesjonalnych miejsc do wędkowania. Konkurs ogłoszony przez Fundacje odbywał się w ramach programu LEADER – Małe Projekty. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i w dniu 23 marca 2011, podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie. W ramach ogłoszonego konkursu na wykonawcę komisja wybrała Firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Frymark Danuta, z którym w dniu 05.05.2011 zawarliśmy umowę na wykonawstwo. Wykonawca wykonał usługę i w dniu 13.06.2011 r. protokołem odbioru odebraliśmy przedmiot umowy do użytku. W dniu 22.06.2011 roku złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność . Pieniądze otrzymaliśmy w październiku. Ad. 2 Festyn „Święto Ryby”. Aby zorganizować Festyn „Święto Ryby” złożyliśmy do Urzędu Gminy ofertę na realizacje zadania publicznego pt. Zawody wędkarskie nad Jeziorem Granicznym. W ramach tego konkursu otrzymaliśmy kwotę 2500zł. Zawody odbyły się 23 lipca 2011r. i połączone zostały z oddaniem do użytku miejsc do wędkowania. W zawodach uczestniczyło 32 uczestników i obsługiwało je 5 sędziów natomiast w całym festynie wzięło udział ok. 500 osób. Oprócz zawodów wędkarskich na festynie była m.in. degustacja ryb i zabawa taneczna. Zainteresowanie festynem było bardzo duże, co rokuje dobrze na następny rok. Ad 3 Budowa pomostu na jeziorze i kładki na rzece Pokrzywnej oraz zakup wodnego sprzętu turystycznego. Aby zrealizować to zadanie Stowarzyszenie złożyło wniosek na konkurs do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie w ramach Osi 4 PO RYBY. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komitet LGR i zakwalifikowany do dofinansowania na kwotę 118 172, 76zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 100 429, 70 zł. W miesiącu marcu br. Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w gdańsku na realizację tej inwestycji. W ramach tego projektu powstanie pomost na jeziorze, kładka na rzece oraz zakupionych zostanie 6 szt. Kajaków dwuosobowych , 2 kajaki jednoosobowe, 18 kamizelek ratunkowych, 10 wioseł, 6 worków wodoszczelnych, 2 rowery wodne 2 osobowe, 3 koła ratunkowe, 2 szt. bosaków ratunkowych. jest to jak do tej pory największa nasza inwestycja a jej zakończenie planujemy na miesiąc wrzesień 2012r. W 2011 roku były to zadania, które, zostały zrealizowane zgodnie z planem nakreślonym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 03.04.2011r. Nasze działania na tym się nie kończą w dalszym ciągu będziemy starali się pozyskiwać środki unijne na zadania, które sobie wspólnie nakreślimy na kolejne lata

Galeria Ryb 2022
 
     
   
  | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS